Redwell aitab säästa energiakuludelt!

Infrapuna küttelahendused, mis vastavad ökodisaini nõuetele ja säästavad energiat!

Redwell infrapuna küttepaneelid vastavad kehtivale ökodisaini direktiivile ja nii võid kindel olla, et kõik Redwell küttepaneelid on toodetud keskkonnasõbralikult kasutades rohelist energiat ning aitavad oluliselt säästa energiat.

Kehtiv ökodisaini direktiiv 2009/125/EÜ on pikka aega toonud kasu ettevõtetele, tarbijatele ja keskkonnale. Ainuüksi 2021. aastal säästis praeguste, 31 tooterühma hõlmavate ökodisaini meetmete mõju ELi tarbijate energiakuludelt 120 miljardit eurot ja vähendas reguleerimisalasse kuuluvate toodete iga-aastast energiatarbimist 10% võrra.

Peagi hakkab kehtima uus jätkusuutlike toodete ökodisaini määrus. Uus määrus parandab ELi toodete ringlust, energiatõhusust ja muid keskkonnasäästlikkuse aspekte.
 

Rohkem keskkonnasäästlikke ja ringmajanduse tooteid!

30. märtsil 2022 tehti Euroopa komisjonis ettepanek võtta vastu uus jätkusuutlike toodete ökodisaini määrus (ESPR), mis on nurgakiviks  keskkonnasäästlikumatele ja ringmajanduse toodetele. Ettepanek tugineb kehtivale ökodisaini direktiivile, mis praegu hõlmab ainult energiamõjuga tooteid.

Pikemalt saab lugeda SIIT

Parandame energiatõhusust ja edendame ringmajandust.

 

Ettepanekuga luuakse raamistik ökodisaini nõuete kehtestamiseks konkreetsetele tooterühmadele, et oluliselt parandada nende ringlust, energiatõhusust ja muid keskkonnasäästlikkuse aspekte. See võimaldab kehtestada jõudlus- ja teabenõuded peaaegu kõikidele ELi turule lastud füüsiliste kaupade kategooriatele (välja arvatud mõned märkimisväärsed erandid, nagu toit ja sööt, nagu on määratletud määruses 178/2002).

Piisavalt ühiseid omadusi omavate tooterühmade puhul võimaldab raamistik kehtestada ka horisontaalsed eeskirjad. Raamistik võimaldab seada mitmesuguseid nõudeid, sealhulgas toote vastupidavuse, korduvkasutatavuse, uuendatavuse ja parandatavuse kohta ainete olemasolu, mis takistavad ringlust energia- ja ressursitõhusust, ringlussevõetud sisu taastootmist ja ringlussevõttu süsiniku- ja keskkonnajalajälgede teabenõuetele, sealhulgas digitaalsele teabele.

Infrapuna küttepaneeli soetamisel tasub väga tähelepanelikult jälgida, kas toode vastab kehtivale ökodisaini direktiivile ja rahvusvahelise  elektrotehnikakomisjoni standardile IEC 6075-3:2020.  Kiirgusefektiivsuse standardis on kirjeldatud otseste elektriliste kütteseadete kiirgusefektiivsuse mõõtmine ja kui kõrge see peab olema, et kütteseadet saaks klassifitseerida tõeliseks infrapuna küttekehaks.

Scroll to Top

Kasutame oma kodulehel küpsiseid. Mõned neist on hädavajalikud, teised aitavad meil oma kodulehte ja Sinu kasutamiskogemust paremaks teha. Saad küpsistega nõustuda või nendest keelduda vajutades nuppu „Nõustun“. Täpsema info saamiseks loe palun meie privaatsuspoliitikat.