Teie privaatsus ja isikuandmete kaitse on meie jaoks oluline.

Andmekaitse

Teie privaatsus ja isikuandmete kaitse on meie jaoks oluline. Isikuandmete (nt nime, aadressi või muude kontaktandmete) kogumise korral töödeldakse ja kasutatakse neid üksnes kooskõlas kehtivate andmekaitsereeglitega. Juhindume isikuandmete kaitse üldmäärusest GDPR ja Austria Telekommunikatsiooni seadusest (Austrian Telecommunications Law 2003). Järgneva isikuandmete kaitsepoliitikaga soovime teid teavitada käesoleva veebilehe kasutamise käigus toimuvast isikuandmete töötlemisest. Isikuandmed on kõik andmed, mis teid tuvastavad, nt nimi, aadress, e-posti aadress, kasutamisharjumused.

Kontaktvorm/hinnapäring

Saates meile päringu veebilehe kontaktvormi kasutades ja andes nõusoleku oma andmete töötlemiseks märkega vastavas kastis, kinnitate et võime teiega ühendust võtta vastuse andmiseks või teie andmed edastada teile lähimale edasimüüjale, et ta saaks teha teile pakkumise ja vastata küsimustele. Kui te ei anna nõusolekut oma andmete edasiseks kasutamiseks, siis me kasutame teie andmeid ainult sel määral, mis on vajalik teie päringule vastamiseks ja lepingu sõlmimiseks. Ilma kliendi nõusolekuta ei kasuta me tema andmeid reklaami, turunduse ega uuringute tegemiseks.

Cookies

Kasutame oma veebilehel nn küpsiseid: ajutised ja püsiküpsised.
Ajutised küpsised kustutatakse automaatselt pärast veebisirvija sulgemist. Ennekõike hõlmab see seansiküpsiseid. Need salvestavad niinimetatud seansi ID, millega saab veebisirvija erinevad päringud ühele seansile seada. See võimaldab meil teie arvuti ära tunda, kui uuesti veebilehte külastate. Seansiküpsised kustutatakse väljalogimisel või veebisirvija sulgemisel. Küpsised ei kahjusta teie nutiseadet. Kasutame küpsiseid, et pakkuda parimat kasutusmugavust. Kui te ei anna luba küpsiste kasutamiseks, saate seadistada brauseri küpsistest teavitama. Lisaks võimaldab see lubada oma seadmesse kindlaid küpsiseid. Küpsiste keelamine võib piirata veebilehe kasutamist.

Google Maps

Geograafilise teabe visualiseerimiseks kasutab veebileht “Google Maps” kaarte, mida pakub Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Andmekaitsepoliitika: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Fonts

Kasutame fonte („Google Fonts“), mida pakub Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Andmekaitsepoliitika: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google ReCaptcha

Kasutame funktsiooni “ReCaptcha”, et vältida robotite poolt täidetud kontaktvormide saatmist. Teenust pakub Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Andmekaitsepoliitika: https://adssettings.google.com/authenticated.

Web-Analysis

Meie veebileht kasutab veebi analüüsi teenust nimega Google Analytics, mida pakub Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. See võimaldab meil küpsiste abil analüüsida kodulehe külastajate eelistusi. Selle protsessi käigus tekkinud ja töödeldud info salvestatakse Google’i serveris USA-s. Saate sellest teenusest loobuda seadistades oma brauseri nii, et see ei salvesta küpsiseid.

Meil on teenusepakkujaga nõuetele vastav leping andmete töötlemiseks.

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele GDPR, on meil õigustatud huvi parandada meie pakkumisi ja veebilehte. Meie veebilehe kasutajate andmete kaitsmiseks kasutame me andmete varjunimega tähistamist. Salvestame teie IP-aadressi; peale salvestamist kustutame kaheksa viimast bitti. Tänu sellele on IP-aadress lokaliseeritav ainult umbes.

Andmete töötlemise õiguslik regulatsioon § 96 Par 3 Telekommunikatsiooni Seadus TKG (Telecommunications Law 2003) samuti Art 6 Par 1 lit a (lepingt) ja/või f (õigustatud huvi) Isikuandmete kaitse üldmääruse GDPR.

Lisaks on Google sertifitseeritud vastavalt andmekaitseraamistiku (Privacy Shield) lepinguga ja tänu sellele garanteerib vastavuse Euroopa andmekaitse seadusele (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI[&]status=Active).

Kasutajate andmeid säilitatakse 14 kuud.

Täpsemat infot Google’i andmete kasutamise ja oma võimaluste ning eriarvamuste kohta saab lugeda Google veebilehelt: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Kuidas Google kasutab informatsiooni veebilehtedelt ja äppidelt, mis kasutavad meie teenust: http://www.google.com/policies/technologies/ads (Advertising“), http://www.google.de/settings/ads (Kontrolli infot, mida Google kasutab teile reklaamide näitamiseks“).

Mouse-Tracking

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele GDPR, on meil õigustatud huvi parandada oma pakkumisi ja veebilehte. Sellepärast me kasutame Hotjar tehnoloogiat, et mõista paremini meie kasutajate vajadusi ja parendada teenust ja kasutuskogemust. Hotjar teenus aitab meil paremini mõista meie kasutajate harjumusi (nt kui palju aega millisel lehel veedetakse, milliseid linke avatakse, mis kasutajatele meeldib, mis mitte, jne.) ja see võimaldab meil ehitada ja hooldada oma teenuseid kasutajate tagasiside abil. Hotjar kasutab küpsiseid ja teisi tehnoloogiaid, et koguda kasutajate andmeid, käitumisharjumusi ja infot seadmete kohta (seadmete IP aadress (kogutakse ja säilitatakse ainult anonüümses vormis), seadme ekraani suurus, seadme tüüp (seadme unikaalne tunnus), brauseri info, geograafiline asukoht (ainult riik), eelistatud keel veebilehe kasutamiseks). Hotjar säilitab seda infot pseudonüümidena kasutaja profiilis. Hotjar ega meie ei kasuta kunagi seda infot, et tuvastada individuaalseid kasutajaid või seostada infot kasutaja teiste andmete või üksikkasutajaga. Täpsema info saamiseks tutvu palun Hotjar’i privaatsuspoliitikaga: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

Võite kasutaja profiili luues loobuda Hotjar’i salvestatud andmete kasutamisest meie veebilehel ja Hotjar’i jälgimisküpsiste kasutamisest teistel veebilehtedel, kasutades seda loobumisklauslit  Opt-Out Link.

Google-Re/Marketing-Services

Vastavalt Isikuandmete kaitse üldmäärusele GDPR, on meil õigustatud huvi parendada meie pakkumisi ja veebilehte. Sellepärast me kasutame turundamise ja edasiturunduse teenuseid (kurz „Google-Marketing-Services”), mida pakub Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“).

Google on sertifitseeritud vastavalt andmekaitseraamistikuga Privacy Shield-leping ja garanteerib kinni pidamise Euroopa andmekaitseseadustest. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI[&]status=Active.

Tänu Google turundusteenustele saame me esitada valitud reklaame oma veebilehel, nii et kasutajatele näidatakse ainult potentsiaalselt huvipakkuvaid reklaame. Google kasutab koode ja kasutab nn (re-)marketing märgiseid; tänu sellele salvestatakse individuaalsed küpsised teie brauserisse. Meie küpsiste kasutamise kohta on pikemalt kirjutatud eelpool.

Google ühendab kogutud informatsiooni andmetega teistest allikatest. Kui kasutaja külastab teisi veebilehti, siis kuvatakse talle reklaame, mis peegeldab kasutaja erihuvisid. Lisaks, kasutaja IP aadress salvestatakse Google Analytics abil; seoses Google Analytics`ga, me kasutame andmeid pseudonüümidena: salvestame teie IP-aadressi; peale salvestamist me kustutame 8 viimast bitti. Tänu sellele saab IP-aadressi lokaliseerida ainult umbes, näidata reklaame ainult kindlate küpsiste omanikele mitte konkreetsele isikule. Kui kasutaja on lubanud kasutada oma andmeid ilma pseudonüümideta, siis tehakse personaalseid pakkumisi. Google Marketing Service poolt kogutud informatsioon edastatakse Google`le ja säilitatakse serverites USA-s. Kasutaja IP aadress ei ole seotud teiste kasutaja andmetega, mis Google service kogub teistelt veebilehtedelt.

Kasutame küpsiseid, mida pakub Google turundusteenus “Google AdWords”; võime näidata kolmandate osapoolte reklaame kasutades Google turundusteenust “AdSense” ja selle küpsiseid. Täpsemat infot Google’i andmete kasutamise kohta turunduse eesmärgil, vaadake palun: https://policies.google.com/technologies/ads, Google’i privaatsuspoliitika kohta lugege palun: https://www.google.com/policies/privacy.

Peale selle, me kasutame “Google Tag Manager“ programmi, et rakendada ja hallata Google pakutud analüüsi ja turundusteenuseid oma veebilehel.

Meie leheküljed sotsiaalmeedias

Kasutame sotsiaalmeedia lehekülgi ja võrgustikke, et suhelda kasutajate ja aktiivsete klientidega. Meediakanalitel ja võrgustikel on omad kasutustingimused ja andmete privaatsuspoliitika.

Kui meie andmete privaatsuspoliitikas pole teisiti mainitud, siis me töötleme nende kasutajate andmeid, kes meiega suhtlevad sotsiaalmeedias ja võrgustikes.

Facebook sotsiaalmeedia pluginad

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele GDPR, on meil õigustatud huvi parendada oma pakkumisi, samuti analüüsida ja optimeerida oma veebilehte. Selleks me kasutame suhtluspluginaid (“plugins”), mida pakub Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (“Facebook“). Veebilehel võivad pluginad olla graafilise sisuga, teksti või video sisuga või elemendid, mis võimaldavad interaktsioone. Neid saab tuvastada Facebook logo (“f” vastava taustaga, pöial-püsti märk (“thumbs-up”)-või „Meeldib“ märk (“Like”) või silt “Facebook suhtlusplugin”. Täpsema info saamiseks Facebooki suhtluspluginate välimuse kohta vaata palun: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook on sertifitseeritud vastavalt andmekaitseraamistiku Privacy Shield-leping ja garanteerib kinni pidamise Euroopa andmekaitseseadustest (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC[&]status=Active).

Täpsemat infot Facebooki andmete kogumise ja töötlemise kohta, samuti kasutaja õiguste ja personaalsete seadete kohta, et kaitsta oma privaatsust, vaata palun Facebook’i andmeteprivaatsuspoliitikat: https://www.facebook.com/about/privacy/.

YouTube

Meie veebileht võib kasutada videosisu, mida pakub YouTube LLC, mida esindab Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. YouTube’i informatsioon turvalisuse ja poliiside kohta asub aadressil:  https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Teie õigused

Teil on õigus küsida infot personaalsete andmete kohta, mis meil teie kohta on, parandada, kustutada, piirata ja teisaldada andmeid ning lahtiütelda sõlmitud andmete töötlemise lepingust. Kui leiate, et teie andmeid on töödeldud teisiti, kui meie andmete privaatsuspoliitika ette näeb, siis on teil õigus esitada kaebus pädevale järelvalveasutusele.

Meiega saate kontakti:

Redwell Manufaktur GmbH
Steinamangerer Straße 5
A-7501 Rotenturm an der Pinka
Tel: +43 3352 31638

Meie EU-esindaja kontakt:

Redwell Manufaktur GmbH
Steinamangerer Straße 5
A-7501 Rotenturm an der Pinka
Tel: +43 3352 31638

Meie andmekaitsespetsialist:

Christian Röck, MBA, MPA
Geschäftsführung

Tel: +43 3352 31638
E-Mail: office@redwell.com

Scroll to Top

Kasutame oma kodulehel küpsiseid. Mõned neist on hädavajalikud, teised aitavad meil oma kodulehte ja Sinu kasutamiskogemust paremaks teha. Saad küpsistega nõustuda või nendest keelduda vajutades nuppu „Nõustun“. Täpsema info saamiseks loe palun meie privaatsuspoliitikat.